Gmina Gawłuszowice
oficjalny portal internetowy
/

14.10.2022, piątek

Dotacje na wymianę azbestu.

Zasady dotacji czytaj; https://www.gov.pl/web/arimr/dzialanie-5-wymiana-pokryc-dachowych-z-materialow-szkodliwych-dla-zdrowia-lub-srodowiska-w-gospodarstwach-nabor-2022

03.10.2022, poniedziałek

Ogłoszenie ARiMR

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania "Zarządzanie ryzykiem " Ogłoszenie czytaj > TUTAJ <

Zakończenie budowy miejsca rekreacji w miejscowości Gawłuszowice -Gmina Gawłuszowice.

22.09.2022, czwartek

Zakończenie budowy miejsca rekreacji w miejscowości Gawłuszowice -Gmina Gawłuszowice.

Informacja OSP Krzemienica o zakończeniu realizacji zadania "budowa miejsca rekreacji w miejscowości Gawłuszowice -Gmina Gawłuszowice . Informacje czytaj > TUTAJ <

20.09.2022, wtorek

Dodatek węglowy

W Dzienniku Ustaw opublikowana została Ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw wprowadza ona istotne zmiany do ustawy o dodatku węglowym. Zmiany mają charakter „uszczelniający” -doprecyzowane zostały kryteria, jakie musi spełniać gospodarstwo domowe, by otrzymać dodatek oraz wprowadzono przepisy umożliwiające weryfikację prawdziwości danych wskazanych we wniosku o dodatek. w związku z powyższym ;

- nastąpi weryfikacja wniosków ,

- wypłata dodatku po otrzymaniu środków od wojewody.

15.09.2022, czwartek

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Mielcu

Komunikat PLW w Mielcu dotyczący uboju na użytek własny . Komunikat czytaj > TUTAJ <

Podpisanie kolejnej umowy na wykonanie zadania ze środków POLSKIEGO ŁADU.

17.08.2022, środa

Podpisanie kolejnej umowy na wykonanie zadania ze środków POLSKIEGO ŁADU.

W dniu dzisiejszym została podpisana umowa na realizację zadania pn" Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej i modernizację oświetlenia ulicznego. Wartość zadania to 3 400 950,00 zł w tym środki z POLSKIEGO ŁADU- 2 513 007,00 zł. Zadanie obejmuje wymianę wszystkich lamp w gminie na LED, oraz budowę 10 instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 385 kW i 10 magazynami energii o pojemności 135 kWh. Zadanie wykona Zakład Instalacji Elektrycznych Wiesław Kopeć z Połańca.

Umowa Cyfrowa Gmina

19.07.2022, wtorek

Umowa Cyfrowa Gmina

Podpisanie umowy na modernizację SUW i budowę oczysczalni przydomowych .

24.06.2022, piątek

Podpisanie umowy na modernizację SUW i budowę oczysczalni przydomowych .

W dniu 23.06.2022r. została podpisana umowa na realizację zadania "Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w Gminie Gawłuszowice" współfinansowane ze środków POLSKIEGO ŁADU, a obejmujące modernizację SUW , remont i modernizację sieci wodociągowej , oraz budowę 210 przydomowych oczyszczalni ścieków. Lista lokalizacji przydomowych oczyszczalni.

Konsultacja LSR LGD PROWENT na lata 2021-2027

22.06.2022, środa

Konsultacja LSR LGD PROWENT na lata 2021-2027

Szanowni Państwo,

 

Lokalna Grupa Działania „PROWENT” rozpoczęła prace nad opracowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2021-2027, która umożliwi pozyskanie środków finansowych na realizację zadań,
inwestycji, wydarzeń i wszelkich inicjatyw, które wpłyną na rozwój naszego obszaru oraz przyczynią się do poprawy życia mieszkańców.

 

Zakres i kierunki wsparcia, które kierowane będą na nasz obszar określone zostaną w Lokalnej Strategii Rozwoju, która
opracowywana jest metodą partycypacji społecznej, czyli z udziałem społeczności lokalnej - odwoływać się będzie do lokalnych
uwarunkowań, zasobów i potrzeb.

 

 

W związku z powyższym rozpoczynamy konsultacje społeczne
w gminach, na które serdecznie Państwa zapraszamy. Spotkania
organizowane będą na terenie każdej z gmin członkowskich
i dotyczyły będą analizy potrzeb mieszkańców obszaru działania
naszej LGD. Podczas spotkań chcielibyśmy poznać Państwa opinie, oczekiwania, potrzeby oraz obszary życia wymagające wsparcia, które uwzględnione zostaną w Lokalnej Strategii Rozwoju.

 

 

PAŃSTWA GŁOS JEST BARDZO WAŻNY!

13.05.2022, piątek

Wzór rezygnacji.

Wzór rezygnacji z przydomowej oczyszczalni ścieków do pobrania > TUTAJ <

Wnioski o dopłatę.

10.05.2022, wtorek

Wnioski o dopłatę.

09.05.2022, poniedziałek

Przydomowe oczyszczalnie ścieków.

W nawiązaniu do rozmów telefonicznych przeprowadzonych z każdym wnioskodawcą przypominamy;

1. Dokonanie wpłaty uzupełniającej w wysokości 1700,00 zł upływa z dniem 11.05.2022r. decyduje data wpływu środków na konto Gminy.

2. Złożenie w Urzędzie Gminy rezygnacji z udziału w projekcie do dnia 9.05.2022r.

3. Zwrot wpłaty następuje na pisemny wniosek.

4. Brak wpłaty uzupełniającej w wyznaczonym terminie traktowane bedzie jako złożenie rezygnacji.

Zoatanie zaktualizowana lista lokalizacji z uzględnieniem zmiany regulaminu z dnia 2.11.2021r.

Kwalifikacja wojskowa 2022

09.05.2022, poniedziałek

Kwalifikacja wojskowa 2022

Kwalifikacja Wojskowa 2022 >TUTAJ <

2 maja 2022r.

25.04.2022, poniedziałek

2 maja 2022r.

14.04.2022, czwartek

Wzór herbu

Obowiązujący wzór herbu gminy TUTAJ

Wsparcie ze środków PFRON dla osób indywidualnych.

31.03.2022, czwartek

Wsparcie ze środków PFRON dla osób indywidualnych.

Wsparcie ze środków PFRON dla osób indywidualnych Czytaj > TUTAJ <

Spotkanie

19.01.2022, środa

Spotkanie

Życzenia

22.12.2021, środa

Życzenia

13.12.2021, poniedziałek

Lista rozpatrzonych deklaracji przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Protokół komisji do spraw oceny deklaracji o instalację przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Gawłuszowice. Protokół wraz z listą czytaj > TUTAJ <

Lista rezerwowa czytaj > TUTAJ <

Osoby po spełnieniu wymagań formalnych mogą zostać  przeniesinie na listę podstawową.

^ Powrót na górę