Gmina Gawłuszowice
oficjalny portal internetowy
/

Prośba o uwagii do projektu strategii.

W związku z opracowywaniem strategii Gminy Gawłuszowice na lata 2016-2025 zwracamy się z prośbą o wnoszenie uwag do załączonego projektu. Uwagi można wnosić na piśmie składająć w sekretariacie U.G. ( pok.nr 14) lub pocztą elektroniczną na adres sekretariat@gawluszowice.pl

Projekt czytaj TUTAJ

Mobilny Punkt Informacji Funduszy Europejskich w Gawłuszowicach.

W dniu 18.05.2016r w Gawłuszowicach będzie można skorzystać z konsultacji o funduszach europejskich.

Pełna treść ogłoszenia czytaj TUTAJ

Pomoc prawna realizowana ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości.

Od dnia 1.01.2016r. w budynku Urzędu Gminy w Padwi Narodowej został uruchomiony punkt nieodpłatnej informacji prawnej. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej i realizowane przez Powiat Mielecki.

Zasad oraz zakres pomocy czytaj TUTAJ.

Przypominamy wszystkim mieszkańcom Gminy Gawłuszowice, że w U.G w Gawłuszowicach jest świadczona nieodpłatna pomoc prawna ( w godzinach pracy radcy prawnej ).

Remiza OSP Brzyście po remoncie.

W dniu 21.01.2015r. oddano do użytku po kapitalnym remoncie pomieszczenia Domu Strażaka w Brzyściu.

 

Harmonogram zebrań sprawozdawczo - wyborczych OSP.

Harmonogram zebrań sprawozdawczo-wyborczych w ochotniczych strażach pożarnych Gminy Gawłuszowice za okres sprawozdawczy 1.01.2015-31.12.2015.

Harmonogram czytaj TUTAJ

Świąteczna sesja Rady Gminy

W dniu 30 grudnia 2015r. Rada Gminy w Gawłuszowicach zebrała się na ostatnie w tym roku sesji , która przebiegała w dwu częściach. Część I  według przyjętego porządku obrad. Wysłuchano sprawozdania Wójt , oraz uchwalono przedłożone uchwały.

Po krótkiej przewie i przybyciu zaproszonych gości w osobach ; Starosty Powiatu Mieleckiego Zbigniewa Tymuły, ks. prob. Witolda Szczura, Prezesa Stowarzeszenia Seniorów Jerzego Markowskiego, oraz dyrektorów jednostek podległych i pracowników U.G. rozpoczęła się Uroczysta Świąteczna Sesja Rady Gminy w Gawłuszowicach.

Po złożeniu życzen przez Wójta i zaproszonych gości, podzielono się opłatkiem i składano sobie życzenia na nadchodzący 2016 r.

Brak wpisów

^ Powrót na górę