Gmina Gawłuszowice
oficjalny portal internetowy
/

Kościół parafialny pod wezwaniem
św. Wojciecha Biskupa i Męczennika

Parafię uposażył 12 marca 1215 r. Krystyn z Obichowa miejscowy właściciel majątku. Uposażenie parafii powiększył 4 kwietnia 1447 r. kard. Oleśnicki. Z tego terytorium w 1403 roku wydzielono parafię Borowa, wcześniej jednak, bo już pod koniec XIV w. wydzielono parafię Padew, a w 1951 r. Borki Nizińskie. Szpital parafialny istniał w latach 1604-1765. Od 1604 r. rozpoczęła działalność szkoła parafialna. Obecny kościół parafialny jest trzeci z kolei. Został zbudowany z drzewa modrzewiowego w 1677 r. przez cieślę Stanisława Karkutowicza. Jest jednonawowy, konstrukcji zrębowej, kryty gontem. Powstał z fundacji Maksymiliana i Sieciecha Ossolińskich. Pobłogosławiony przez bpa M. Oborskiego 2 października 1685 r. Polichromia dekoracyjna z 1924 roku malarstwa Vlastimila Hoffmana. Trzy ołtarze rokokowe 2 poł. XVIII w. W kościele znajduje się zabytkowy obraz Chrystusa na krzyżu z XVIII w. W 1871 r. rozebrano wieżę, w miejsce której wzniesiono kruchtę. W tym też roku wybudowano dzwonnicę wolnostojącą w kształcie arkady. Trzy dzwony z 1946 r. W latach 1968-1975 przeprowadzono generalny remont kościoła. Dano nowe gonty, belki na dachu, powałę, umocnienia fundamentów, remont wieżyczki, nowy chór i balustradę, remont organów, nową posadzkę - lastriko, witraże, stacje drogi krzyżowej, ogrodzenie kościoła, przeprowadzono renowację polichromii. Parafia posiada akta parafialne od 1830 r.


Adres:
39-307 Gawłuszowice 2,

tel. (017) 774 41 17
e-mail: gawluszowice@sandomierz.opoka.org.pl
http://www.parafiagawluszowice.pl/

Do parafii należą:

Brzyście (6 km),
Gawłuszowice (1 km),
Kliszów (1 km),
Krzemienica (4 km),
Ostrówek (3 km),
Rożniaty (7 km),
Wola Zdakowska (2 km).

Odpusty:
św. Wojciecha (niedziela po 23 kwietnia)

Msze święte:
Niedziele i święta: 7:00; 9:00; 11:30; 16:30
(Brzyście); 8:00
(Rożniaty); 10:15
święta państwowo zniesione: 7:00; 9:00; 17:00; 18:00 (Kaplice)
Dni powszednie: 6:30; 18:00

Kaplice na terenie parafii:

- Brzyście, pw. Matki Bożej Częstochowskiej (6-7 km)
- Rożniaty, pw. św. Józefa (7-8 km)

^ Powrót na górę