Gmina Gawłuszowice
oficjalny portal internetowy
/

Zamówienia Publiczne do 130 000 zł

Notatka z wyboru wykonawcy Budowa 2 altan w Woli Zdakowskiej .

Notatka z wyboru wykonawcy na realizację zadania Budowa 2 altan w Woli Zdakowskiej czytaj > TUTAJ <

Zapytanie ofertowe na "Budowa 2 altan w Woli Zdakowskiej"

Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania " Budowa 2 altaan w Woli Zdakowskiej "

zapytanie czytaj > TUTAJ <

Notatka z wyboru insp.nadzoru zadanie Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy ........

Notatka z wyboru inspektora nadzoru dla zadania Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej i modernizacje oswietlenia ulicznego. Notatkę czytaj > TUTAJ <

Notatka z wyboru insp.nadzoru zadanie Budowa kanalizacji rozproszonej w Gminie Gawłuszowice.

Notatka z wyboru inspektpra nadzoru zadanie jw. czytaj > TUTAJ <

Notatka z wyboru isnp.nadzoru zadanie Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w Gminie Gawłuszowice.

Notatka z wyboru wykonanwcy jw. czytaj > TUTAJ <

Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w zadaniu "Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej i modernizację oświetlenia ulicznego” – w formule zaprojektuj i wybuduj.

Zapytanie ofertowe czytaj > TUTAJ <

Dokumenty spakowane darmowym programem WinRAR.

Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w zadaniu „Budowa kanalizacji rozproszonej w Gminie Gawłuszowice” – w formule zaprojektuj i wybuduj.

zapytanie ofertowe czytaj > TUTAJ <

Dokumenty spakowane darmowym programem WinRAR.

Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru zadanie " Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w Gminie Gawłuszowice" w formule zaprojektuj i wybuduj.

Zapytanie ofertowe na zadanie czytaj > TUTAJ <

Pliki spakowane garmowym programem WinRAR

Notatka z wyboru wykonawcy zakup i dostawa materiałów biurowych na 2022 r.

Notataka "zakup i dostawa artykułów biurowych oraz materiałów ekspluatacyjnych do drukarek i kserokopiarek dla Urzędu Gminy Gawłuszowice w okresie od 1.01.2022 do 31.12.2022r. czytaj > TUTAJ <

Notatka z wyboru wykonawcy na pełnienie obowiązków IOD 2022r.

Notatka z wyboru wykonawcy na świadczenie usług wsparcia merytorycznego z zakresu ochrony danych osobowych wraz z pełnieniem obowiązków inspektora ochrony danych na rok 2022 czytaj >TUTAJ <

Notatka z wyboru wykonawcy obsługa sieci IT 2022r.

Notatka z wyboru wykonawcy na obsługę serwisową sieci internetowej UG Gawłuszowice na rok 2022 czytaj > TUTAJ <

Zapytanie ofertowe na dostawę nateriałów biurowych i eksploatacyjnych.

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę artykułów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek dla Gminy Gawłuszowice w 2022 roku.

Zapytanie czytaj > TUTAJ <

Notatka z wyboru wykonawcy na zadanie Kompleksowe rozwiazanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w Gminie Gawłuszowice.

Notatka czytaj > TUTAJ <

Notatka z wyboru wykonawcy zapytanie ofertowe "Poprawa jakości powietrza na terenie Gmin....."

Notatka z wyboru wykonawcy na wykonanie zapytania ofertowego "Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej i modernizację oswietlenia ulicznego - w formule zaprojektuj i wybuduj."

Notatkę czytaj > TUTAJ <

Notatka z wyboru wykonawcy obsługa bankowa rok 2022.

Notatka z wyboru wykonawcy -obsługa bankowa Gminy Gawłuszowice oraz podległych jednostek organizacyjnych w okresie 1.01.2022 do 31.12.2022r.

Notatkę czytaj > TUTAJ <

Zapytanie ofertowe na obsługę sieci IT u.G. w Gawłuszowicach.

Zapytanie ofertowe na obsługę serwisową sieci internetowej U.G. Gawłuszowice w roku 2022.

Pełna treść zapytania czytaj > TUTAJ <

Zapytanie ofertowe na na obsługę RODO i pełnienie funkcji IOD na rok 2022.

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług wsparcia merytorycznego  z zakresu ochrony danych osobowych wraz z pełnieniem obowiązków inspektora ochrony danych

Liczba pracowników ; Urząd Gminy Gawłuszowice - 24 , GOPS w Gawłuszowicach - 4 , GBP w Gawłuszowicach -2

Szkoła Podstawowa w Gawłuszowicach - 32

Pełna treść zapytania czytaj > TUTAJ <

Zapytanie ofertowe na Przygotowanie dokumentacji przetargowej i udział w przeprowadzeniu postępowania przetargowego na „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w Gminie Gawłuszowice” – w formule zaprojektuj i wybuduj.

Przedmiot zamówienia obejmuje przygotowanie dokumentacji przetargowej i udział w przeprowadzeniu postępowania przetargowego dla zadania „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w Gminie Gawłuszowice” – w formule zaprojektuj i wybuduj.

Informacji udziela Wiktor Kowalik tel; 177744282

Pełna treść zapytania czytaj > TUTAJ <

Zapytanie ofertowe   obejmuje przygotowanie dokumentacji przetargowej i udział w przeprowadzeniu postępowania przetargowego dla zadania „Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej i modernizację oświetlenia ulicznego” – w formule zaprojektuj i wybuduj.

Przedmiot zamówienia obejmuje przygotowanie dokumentacji przetargowej i udział w przeprowadzeniu postępowania przetargowego dla zadania „Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej i modernizację oświetlenia ulicznego” – w formule zaprojektuj i wybuduj.

Informacji udziela Wiktor Kowalik tel; 177744282

Zapytanie ofertowe czytaj > TUTAJ <

Notatka z wyboru wykonwcy na świadczenie usłyg pocztowych w roku 2022.

Notatka z wyboru wykonawcy na świadczenie usług pocztowych w okresie 0d 1.01.22 do 31.12.2022 r. czytaj > TUTAJ <

Zapytanie ofertowe na Obsługę bankową budżetu Gminy Gawłuszowice oraz jednostek podległych w okresie od 1.01.2022 do 31.12.2022r.

Zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zadanie " Obsługa bankowa budżetu Gminy Gawłuszowice oraz jednostek organizacyjnych w okresie od 1.01.2022 do 31.12.2022r.

Zapytanie czytaj > TUTAJ <

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług pocztowych w roku 2022.

Zapytanie ofertowe na " Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania , przemieszczania i doręczania przesyłek oraz ich ewentualnych zwrotów na rzecz Gminy Gawłuszowice w okresie od 1.01.2022r do 31.12.2022r.

Zapytanie czytaj > TUTAJ <

Wynik zapytania klimatyzacja DS Ostrówek .

Notatka z wyboru wykonawcy na "Wykonanie klimartzacji w budynku Domu Strażaka w Ostrówku" .

Notatkę czytaj > TUTAJ <

Notatka z wyboru dostawcy krzesła bankietowe Młodochów.

Notatka z wyboru dostawcy zamówienia Zakup wyposażenia do budynku wielofunkcyjnego z pomieszczeniami dla DS w Młodochowie ( zakup krzeseł ) Notatkę czytaj > TUTAJ <

Zapytanie ofertowe na wykonanie klimatyzacji w Domu Strażaka w Ostrówku.

Zapytanie ofertowe na wykonanie klimatyzacji w budynku Domu Strazaka w Ostrówku.

Zapytanie czytaj > TUTAJ<

Zapytanie ofertowe na dostawę krzeseł do DS Młodochów.

Zapytanie ofertowe na "Zakup wyposażenia dla budynku wielofunkcyjnego z pomieszczeniami dla Domu Strażaka w Młodochowie - krzesła" .Pełna treść zapytania czytaj > TUTAJ <

Notatka z wyboru wykonawcy obsługa sieci IT 2021.

Notatka z wyboru wykonawcy zamówienia obsługa serwisowa sieci internetowej U.G.Gawłuszowice . Notatkę czytaj > TUTAJ <

Notatka z wyboru dostawcy usług telefinii stacjonarnej i komórkowej oraz internetu.

Notatka z wyboru dostawcy usług telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz internetu wg zapytania ofertowego GG.271.8.2020.WK czytaj > TUTAJ <

Wynik postępowania na świadczenie usług wsparcia RODO.

Notatka z wyboru wykonawcy w zapytaniu ofertowym na świadczenie usług wsparcia merytorycznego z zakresu ochrony danych osobowych wraz z pełnieniem obowiązków IOD na rok 2021.

Notatkę czytaj > TUTAJ <

Zapytanie ofertowe na usługi wsparcia merytorycznego  z zakresu RODO wraz z pełnieniem obowiązku IOD na rok 2021.

Zapytanie ofertowe na usługi wsparcia merytorycznego z zakresu ochrony danych osobowych wraz z pełnieniem obowiązków inspektora ochrony danych osobowych w Urzedzie Gminy Gawłuszowice ( 22 pracowników ) , Szkoła Podstawowa w Gawłuszowicach (35 pracowników )  , Gminny Osrodek Pomocy Społecznej w Gawłuszowicach ( 4 pracowników ) , Gminna Biblioteka Publiczna w Gawłuszowicach ( 2 pracowników )  .

Pełna treść zapytania czytaj > TUTAJ <

Zapytanie ofertowe na obsługę sieci internetowej U.G. w Gawłuszowicach.

Zapytanie ofertowe na obsługę sieci internetowej i konserwcję sieci i sprzętu w UG w Gawłuszowicach na rok 2021.

Pełna treść zapytania czytaj > TUTAJ <

Zapytanie ofertowe na dostawę usług telekomunikacyjnych dla Urzędu Gminy Gawłuszowice.

Zapytanie na dostwę usług telekomunikacyjnych ; telefony stacjonarne , telefony komórkowe, internet dla Urzędu Gminy w Gawłuszowicach na lata 2021-2022.

Pełna treść zapytania czytaj > TUTAJ <

Notatka z wyboru dostawcy wyposażenia do bud. wielofunkcyjnego Mlodochów.

Notatka z wyboru dostawcy zadanie "zakup wyposażenia do budynku wielofunkcyjnego z pomieszczeniami dla Domu Strażaka w Młodochowie" czytaj > TUTAJ <

Notatka z wyboru dostawcy wyposażenia DS Kliszów.

Notatka z wyboru dostawcy "zakup wyposażenia do Domu Strażaka w Kliszowie"  czytaj > TUTAJ <

Zapytanie ofertowe na dostawę stołów i krzeseł dla DS Młodochów.

Zapytanie ofertowe na zakup wyposażenia do budynku wielofunkcyjnego z pomieszczeniami przeznaczonymi dla Domu Strażaka w Młodochowie - 7 stołów , 50 krzeseł.

Pełna treść zapytania ofertowego czytaj > TUTAJ <

Zapytanie ofertowe na dostawę stołow do DS Kliszów.

Zapytanie ofertowe na zakup wyposażenia do Domu Strażaka w Kliszowie  - 10 stołów.

Pełna treść zapytania czytaj > TUTAJ <

Zapytanie ofertowe na system obsługi rady .

Zapytanie ofertowe z dnia 18.09.2020r na system obsługi Rady Gminy w Gawłuszowicach.

Zapytanie czytaj > TUTAJ <

Wynik postępowania ofertowego garaż 5m x7m.

Wynik postępowania ofertowego na dostawę i montaż garażu blaszanego o wymiarach 5m x 7m.

Wynik czytaj > TUTAJ <

Wynik zapytania ofertowego garaż Młodochów.

Wynik zapytania oferowego na zakup garażu blaszanego dla OSP Młodochów.

Wynik czytaj > TUTAJ <

Wynik postępowania ofertowego na Zdalna Szkoła +

Wynik postępowania ofertowego na zadanie zakup i dostawa do siedziby zamawiającego sprzętu komputerowego w ramach programu Zdalna Szkoła +

Wynik czytaj > TUTAJ <

Wynik postępowania ofertowego Zdalna szkoła.

Wynik postępowania ofertowego na zakup i dostawę do siedziby zamawiającego 15 sztuk nowych laptopów w ramach peojektu "Zdalna Szkoła".

Wynik czytaj > TUTAJ <

Zapytanie ofertowe na Zakup garażu blaszanego dla OSP MŁodochów.

Zapytanie ofertowe na zakup garażu blaszanego dla OSP Mlodochów rwraz z dostawą i montażem na miejscu. Pełna treśc zapytania czytaj > TUTAJ <

Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż garażu blaszanego o wym.5mx7m.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ I MONTAZ GARAŻU BLASZANEGO DLA SUW w Woli Zdakowskiej.

Pełna treść zapytania czytaj > TUTAJ <

Zapytanie na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla Gminy Gawłuszowice w ramach programu Zdalna Szkoła +.

zapytanie ofertowe na " Zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla Gminy Gawłuszowice w ramach projektu Zdalna Szkoła +".

Opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami czytaj > TUTAJ <

Zapytanie oferowe na "Zakup i dostawa 15 szt. laptopów dla Gminy Gawłuszowice w ramach projektu Zdalna Szkoła.

Zapytanie ofertowe na zakup i dostwę 15 sztuk laptopów dla Gminy Gawłuszowice w ramach projektu Zdalna Szkoła .

Opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami czytaj > TUTAJ <

Notatka z wyboru wykonawcy na dostawę i montaż przystanku w Krzemienicy.

Notatka z wyboru wykonawcy na dostawę i montaż przystanku w miejscowości Krzemienica czytaj > TUTAJ <

Zapytanie ofertowe na zakup przystanku w Krzemienicy.

Zapytanie ofertowe na zakup rzystanku w miejscowości Krzemienica w Gminie Gawłuszowice.

Pełna treść zapytania czytaj > TUTAJ <

Wyniki zapytania oferowego klimatyzacja DS Brzyście.

Ogłoszenie wyboru wykonawcy na wykonanie klimatyzacji w budynku Domu Strażaka w Brzyściu. Czytaj > TUTAJ <

Zapytanie ofertowe na montaż klimatyzacji w budynku DS w Brzysciu.

Wójt Gminy Gawłuszowice zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania "Wykonanie klimatyzacji w Domu Strazaka w Brzyściu".

Pełna treść zapytania czytaj > TUTAJ <

Wynik wyboru wykonawcy na wymianę 14 lamp oświetlenia ulicznego.

Wyniki wyboru wykonawcy na wymianę lamp oświetlenia ulicznego w ilości 14 sztuk w miejscowości Gawłuszowice

Wynik czytaj > TUTAJ <

Wynik postępowania ofertowego na RODO na rok 2020.

Notatka z wyboru wykonawcy na świdczenie usług wsparcia merytorycznego z zakresu ochrony danych osobowych wraz z pełnieniem obowiązków IDO.

Notatkę czytaj > TUTAJ <

Notatka z wuboru oferty na obsługę sieci IT U.G.Gawłuszowice.

Notatka z wyboru oferty na zamówienie " obsługa sieci internetowej U.G. Gawłuszowice " czytaj > TUTAJ <

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług wsparcia w zakresie ochrony danych osobowych.

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług wsparcia merytorycznego z zakresu ochrony danych osobowych wraz z pełnieniem obowiązków inspektora danych osobowych dla jednostek organizacyjnych Gminy Gawłuszowice.

Zapytanie czytaj  > TUTAJ <

Zapytanie ofertowe na wymianę lamp oświetlenia ulicznego w Gawłuszowicach.

Zapytanie ofertowe na dostwę i wymianę lamp oswietlenia ulicznego na led  w miejscowości Gawłuszowice w ilości 14 sztuk .

Zapytanie czytaj > TUTAJ <

Zapytanie ofertowe na dostawę serwisu informacji prawnej dla Gminy Gawłuszowice.

Zapytanie ofertowe na instalację,aktualizację serwisu informacji prawnej dla jst  Gmina Gawłuszowice.

Zapytanie czytaj > TUTAJ <

Zapytanie ofertowe na obsługę serwisową sieci internetowej UG Gawłuszowice.

Zapytanie ofertowe na obsługę sieci internetowej w bud, Urzędu Gminy Gawłuszowice na rok 2020.

Zapytanie czytaj > TUTAJ <

Zapytanie ofertowe " Modernizacja Domu Strażaka w Kliszowie".

Zapytanie ofertowe na wykonanie "Modernizacji Domu Strażaka w Kliszowie'.

Pełna treść zapytania czytaj > TUTAJ <.

Ogłoszenie o wyniku postępowania na wymianę oświetlenia ulicznego.

W załączeniu wynik postępowania w trybie zapytania ofertowego na wymianę oswietlenia ulicznego w miejscowości Gawłuszowice. Wynik czytaj > TUTAJ <

Zapytanie ofertowe na zakup garażu blaszanego dla OSP Kliszów.

Zapytanie ofertowe na zakup garażu blaszanego dla OSP Kliszów czytaj > TUTAJ <

Zapytanie ofertowe na wymianę lamp oświetlenia ulicznego.

Zapytanie ofertowe na wymianę lamp oswietlenia ulicznego w miejscowości Gawłuszowice.

Pełna treść zapytania czytaj > TUTAJ <

Zapytanie ofertowe na zakup biletów i dowóz uczniów.

Zapytanie ofertowe na zakup biletów i dowóz uczniów z terenu Gminy Gawłuszowice do Szkoły Podstawoej w Gawłuszowicach na rok szkolny 2019/20 .

Zapytanie czytaj > TUTAJ <

Wybór ofert na dostawę i montaż przystanków dla miejscowości Kliszów, Gawłuszowice, Wola Zdakowska.

Wyniki zapytania ofertowego na dostawę wraz z transportem i montażem 3 przystanków dla miejscowości Kliszów, 2 dla Gawłuszowic, 1 Wola Zdakowska . Wyniki czytaj > TUTAJ <

Zapytanie ofertowe na dostawę przystanku autobusowego dla miescowości Wola Zdakowska.

Zapytanie ofertowe na dostwę wraz z montażem przystanku autobusowego dla miejscowości Wola Zdakowska.Kolorystyka do uzgodnienia. Termin składania ofert do 25.07.2019r. do godz.13.00. Zapytanie ofertowe czytaj > TUTAJ <

Zapytanie ofertowe na dostawę przystanków autobusowych dla miejscowości Kliszów.

Zapytanie ofertowe na dostawę wraz z montażem  trzech przystanków dla miejscowości Kliszów .Kolorystyka do uzgodnienia. Termin składania ofert do 25.07.2019r. do godz.13.00.

zapytanie ofertowe czytaj > TUTAJ <

Zapytanie ofertowe na zakup dwóch przystanków dla miejscowości Gawłuszowice.

Zapytanie ofertowe na zakup ,dostwę wraz z montażem 2 przystanków autobusowych dla miejscowości Gawłuszowice.Kolorystyka do uzgodnienia po rozstrzygnięciu.Termin składania ofert do 25.07.2019r. do godz.13.00

Zapytanie ofertowe czytaj > TUTAJ <

Notatka z wyboru wykonawcy " Sprzedaz i dostawa traktor ogrodowy .."

W załączeniu notatka z wyboru dostawcy zapytania oferowego " Sprzedaż i dostawa traktor ogrodowy z 4 - suwowym silnikiem"

Całość notatki czytaj > TUTAJ <

Zapytanie ofertowe na sprzedaż i dostawę traktorka ogrodowego.

Zapytanie ofertowe na sprzedaż i dostwe traktorka ogrodowego wg specyfikacji zawartej w zapytaniu .

Zapytanie czytaj > TUTAJ <

Wybór wykonawcy klimatyzacja DS. w Młodochowie.

Notatka z wyboru wykonawcy na " Wykonanie klimatyzacji w budynku Domu Strażaka w Młodochowie " . Czytaj > TUTAJ <

Zapytanie ofertowe na wykonanie klimatyzacji w DS Młodochów.

Zaproszenie do składania ofert na "Wykonanie klimatyzacji w Domu Strażaka w Młodochowie"

Pełna treść zapytania czytaj > TUTAJ <

Wybór wykonawcy Zakup wyposażenia DS Ostrówek.

Wybór wykonawcy zapytania ofertowego Zakup wyposażenia do Domu Strażaka w Ostrówku.

Czytaj > TUTAJ <

Wybór wykonawcy Zakup wyposażenia DS Wola Zdakowska.

Wybór wykonawcy zapytania ofertowego na zakup wyposażenia do Domu Strażaka Wola Zdakowska.

Czytaj > TUTAJ <

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019 Urzędu Gminy w Gawłuszowicach.

Plan czytaj >TUTAJ <

Zapytanie ofertowe na zakup wyposażenia do DS w Woli Zdakowskiej.

Zapytanie ofertowe na zakup wyposażenia do Domu Strażaka w Woli Zdakowskiej .

Pełna treść ogłoszenia czytaj > TUTAJ <

Zapytanie ofertowe na zakup  wyposażenia do DS w Ostrówku.

Zapytanie ofertowe na zakup wyposażenia do DS w Ostrówku .

Pełna treść zapytania czytaj > TUTAJ <

Notatka z wyboru oferty na dostawę usług telekomunikacyjnch na lata 2019-2020.

Notatka z wyboru oferty na dostawę usług telekomunikacyjnych telefinii stacjonarnej i internetu dla U.G. Gawłuszowice na lata 2019-2020.

Notatkę czytaj > TUTAJ <

Notatka z wyboru oferty na serwis sieci IT na rok 2019.

Notatka z wyboru oferty na obsługę sieci internetowej w U.G. Gawłuszowice .

Notatkę czytaj >TUTAJ<

Zapytanie ofertowe na obsługę serwisową sieci internetowej UG. Gawłuszowice.

Zapytanie ofertowe na obsługę sieci internetowej U.G. Gawłuszowice na rok 2019.

Pełna treść zapytania czytaj > TUTAJ <

Zapytanie ofertowe na usługi telefoniczne i internet.

Zapytanie ofertowe na dostawę usług telekomunikacyjnych dla Gminy Gawłuszowice na lata 2019-2020.

Pełna treść zapytania czytaj > TUTAJ <

Wynik postepowania zakup przystanków.

Wynik zapytania ofertowego na zaku przystanków dla miejscowości Wola Zdakowska

Wynik czytaj >TUTAJ <

Wybór wykonawcy krzesła Kliszów.

W załączeniu przedstawiamy wyniki wyboru dostawcy krzeseł do DS w Kliszowie.

Całość czytaj > TUTAJ <

Zapytanie ofertowe na dostawę wiat przystankowych.

zapytanie ofertowe na zakup 2 sztuk wiat przystankowych.

Pełna treść zapytania czytaj > TUTAJ <

Zapytanie ofertowe na dostawę wyposażenia  ( krzeseł ) do DS w Kliszowie.

Zapytanie ofertowe na dostwę 100 krzeseł do Domu Strażaka w Kliszowie.

Zapytanie czytaj > TUTAJ <

Wyniki zapytania ofertoweg na klimatyzację Gawłuszowice.

Wyniki zapytania ofertowego na wykonanie klimatyzacji mała sala w Domu Strażaka w Gawłuszowicach

czytaj > TUTAJ <

Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż klimatyzacji w DS w Gawłuszowicach.

Wójt Gminy Gawłuszowice ogłasza zapytanie ofertowe na dostawę i montaż klimatyzacji w budynku Domu Strażaka w Gawłuszowicach. Pełna treść zapytania czytaj >TUTAJ<

Wyniki zapytania ofertowego na wykonanie klimatyzacji.

Wyniki zapytania ofertowego na wykonanie klimatyzacji w Domach Strażaka w Kliszowie, Krzemienicy i Gawłuszowicach. Do realizacji zamówień została wybrana Firma ZIE Chruściel Zbigniew Złotniki 279 39-300  Mielec , która za wykonanie zamówień zaoferowała najniższe ceny ; DS Kliszów - 8979,00 PLN brutto, DS Krzemienica 9987,60 PLN brutto, DS Gawłuszowice 12669,00 PLN brutto.

 

Zapytanie ofertowe na wykonanie klimatyzacji w DS Gawłuszowice.

Zapytanie ofertowe na wykonanie klimatyzacji w Domu Strażaka w Gawłuszowicach.

Pełna treść zapytania czytaj >TUTAJ<

Zapytanie ofertowe na wykonanie klimatyzacji w DS Krzemienica.

Zapytanie ofertowe na wykonanie klimatyzacji w Domu Strażaka w Krzemienicy.

Pełna treść zapytania czytaj >TUTAJ<

Zapytanie ofertowe na wykonanie klimatyzacji w DS Kliszów.

Zapytanie ofertowe na wykonanie klimatyzacji w Domu Strażaka w Kliszowie.

Pełna treść zapytania czytaj >TUTAJ<

Zapytanie ofertowe na zakup garażu blaszanego.

Zapytanie ofertowe na zakup garażu blaszanego dla OSP Wola Zdakowska.

Zapytanie czytaj >TUTAJ<

Zapytanie ofertowe na dowóz uczniów rok szk.2017/18.

Zapytanie oferowe na dowóz uczniów do szkoły podstawowej w Gawłuszowicach z terenu gminy na rok szkolny 2017/2018.

Pełna treść zapytania czytaj >TUTAJ<

Zapytanie ofertowe na wykonanie klimatyzacji DS Wola Zdakowska.

Wójt Gminy Gawłuszowice zaprasza do składania ofert na "Wykonanie klimatyzacji w Domu Strazaka w Woli Zdakowskiej".

Pełna treść zapytania czytaj >TUTAJ<

Zapytanie ofertowe na dostawę wykaszarki i kosiarki.

Zapytanie ofertowe na zakup kosiarki i wykaszarki spalinowej w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Ostrówek.

Pełna treść zapytania czytaj >TUTAJ<

Zapytanie ofertowe na dostwę kosy spalinowej.

Zapytanie ofertowe na dostawę kosy spalinowej dla sołectwa  Gawłuszowice w ramach funduszu sołeckiego 2017r.

Pełna treść zapytania ofertowego czytaj >TUTAJ<

Zapytanie ofertowe na dostawę mebli dla OSP Gawłuszowice.

Zapytanie ofertowe na dostwę 85 krzeseł i 10 stołów dla OSP Gawłuszowice.

Pełna treść zapytania czytaj >TUTAJ<

Zakup fontanny .

Wójt Gminy Gawłuszowice ogłasza zapytanie ofertowe na zakup fontanny na plac gminny w miejscowości Gawłuszowice.

Zapytanie ofertowe wraz z opisem przedmiotu zamówienia czytaj >TUTAJ<

Zapytanie ofertowe na opracowanie PGN dla Gminy Gawłuszowice.

Wójt Gminy Gawłuszowice zaprasza do składania ofert na opracowanie "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gawłuszowice".

Pełna treść zapytania czytaj >TUTAJ<

Zapytanie ofertowe na dostawę mebli dla OSP Krzemienica.

Zapytanie ofertowe na dostwę krzeseł i stołó dla OSP Krzenienica .

Pełna treść czytaj >TUTAJ<

Ogłoszenie wyników zapytania ofertowego wymiana złoża.

Ogłoszenie wyników postępowania "Wymiana złoża filtracyjnego na SUW Wola zdakowska"

Ogłoszenie czytaj > TUTAJ <

Zapytanie ofertowe na wymianę złoża na SUW Wola Zdakowska.

Zapytanie ofertowe na wymianę złoża w SUW WOla Zdakowska.

Pliki spakowane darmowym programen WinRar.

Pełna treść zapytania czytaj >TUTAJ<

Zapytanie ofertowe na dostawę gazu na rok 2017.

Wójt Gminy Gawłuszowice zaprasza do składania ofert na dostwę gazu i dzierżawę zbiorników w celu ogrzewania budynków gminnych.

Dokumenty spakowane darmowym programem WinRar.

Pełna treść zapytania,wzór umowy i wzór oferty cenowej pobież TUTAJ

Ogłoszenie wyników zapytania ofertowego.

Wójt Gminy Gawłuszowice ogłasza wyniki zapytania ofertowego na opracowanie strategi gminy.

Pełna treść notatki z wyboru oferty cztaj TUTAJ

Uzupełnienie do zapytania ofertowego STRATEGIA.

Uzupełnienie zapytania ofertowego na opracowanie Strategi Rozwoju Gminy Gawłuszowice na lata 2016-2025.

Podstawą wyboru oferty jest cena brutto  - 100% , w przypadku jednakowych cen - doświadczenie ( każda wykonana strategia 1punkt.)

Strategia Rozwoju Gminy - zapytanie ofertowe.

Wójt Gminy Gawłuszowice zaprasza do składania ofert na opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Gawłuszowice na lata 2016-2025 według następującej specyfikacji.

Specyfikacja czytaj TUTAJ

Informacja o złożonych ofertach na odsnieżanie 2016r.

Wójt Gminy Gawłuszowice podaje do publicznej wiadomości informację o złożonych ofertach na zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy.

Pełna informacja czytaj TUTAJ

Zapytanie ofertowe na zimowe utrzymanie dróg gminnych w miejscowościach; Gawłuszowice, Kliszów , Ostrówek, Wola Zdakowska.

Wójt Gminy Gawłuszowice zaprasza do składania ofert na zimowe utrzymanie dróg gminnych w 2016 roku w miejscowościach ; Gawłuszowice, Kliszów, Ostrówek, Wola Zdakowska.

Pełna treść ogłoszenia czytaj TUTAJ

Zapytanie ofertowe na utrzymanie dróg Gminnych w mejscowościach Brzyście, Młodochów, Krzemienica.

Wójt Gminy Gawłuszowice zaprasza do składania ofert na zimowe utrzymanie dróg w roku 2016 w miejscowościach Brzyście, Młodochów, Krzemienica.

Pełna treść ogłoszenia czytaj TUTAJ

Dostawa systemu informacji prawnej.

Gmina Gawłuszowice zaprasza do składania ofert na dostawę systemu informacji prawnej dla U.G. Gawłuszowice. Licencja na 1 rok minimum 25 stanowisk dla systemu informacji prawnej i 1 stanowisko dla vademecun głownego księgowego. Termin płatności do 31.12.2015r. Pozostałe informacje w ZAPYTANIU OFERTOWYM

Wybór wykonawcy klimatyzacji.

W załączeniu notatka z wyboru wykonawcy na "Wykonanie instalacji klimatyzacji w serwerowni Urzędu Gminy".

Peła treść czytaj TUTAJ

Zapytanie ofertowe klimatyzacja.

Zapytanie ofertowe na wykonanie klimatyzacji w serwerowni urzędu Gminy w Gawłuszowicach.

Pełan treść ogłoszenia czytaj TUTAJ

Brak wpisów

^ Powrót na górę