Gmina Gawłuszowice
oficjalny portal internetowy
/

Zamówienia Publiczne powyżej 130 000 zł

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Budowę boiska wielofunkcyjnego.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie "budowa boiska wielofunkcyjnego w Gawłuszowicach".

Zawiadomienie czytaj > TUTAJ <

Wójt Gminy Gawłuszowice ogłasza postępowanie na zadanie Budowa boiska wielofunkcyjnego w Gawłuszowicach.

Wójt Gminy Gawłuszowice ogłasza postępowanie na wykonanie zadania pn;Budowa boiska wielpofunkcyjnego w Gawłuszowicach .

Pełna treść ogłoszenia, SIWZ i dokumentacja do pobrania ze strony;

www.gawluszowice.bip.gmina.pl zakładka przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na odpady 2021.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na zadanie " Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gawłuszowice" na rok 2021.

Zawiadomienie czytaj > TUTAJ <

Informacja z otwarcia ofert na zadanie "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gawłuszowice"

Informacja na podstawie art.86 ust.5ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych na zadanie "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gawłuszowice ".

Informację czytaj > TUTAJ <

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania "Przebudowa drogi gminnej Nr 103351 R Wola Zdakowska- Młodochów...."

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania "Przebudowa drogi gminnej Nr 103351R Wola Zdkowska - Młodochów na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzkaNR 982 do skrzyżowania z drogą gminną NR 103354 R odługości 973,00 mb w m.Wola Zdkowska w ramach Funduszu Dróg Samorządowych".

Zawiadomienie czytaj > TUTAJ <

Informacja z otwarcia ofert na wykonanie zadania "Przebudowa drogi gminnej nr103351 R Wola Zdakowska - Młodochów......."

Informacja na podstawie art.86 ust.5 pkt 1-3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych nazwa zadania "Przebudowa drogi gminnej NR 103351 R Wola Zdakowska - Młodochów na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 982 do skrzyżowania z drogą gminną Nr 103354R o długości 973,00 mb w m.Wola Zdakowska w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Informację czytaj > TUTAJ <

Ogłoszenie o przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych Gmina Gawłuszowice na rok 2021.

Wójt Gminy Gawłuszowice ogłasza przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gawłuszowice na rok 2021.

Ogłoszenie i SIWZ czytaj > TUTAJ <

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowe drogi gminnej w miejscowości Wola Zdakowska.

Wójt Gminy Gawłuszowice ogłasza przetarg na zadanie „ Przebudowa drogi gminnej nr 10 3351R Wola Zdakowska - Młodochów na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 982 do skrzyżowania z drogą gminną   nr 103354R o długości 973,00 mb w m. Wola Zdakowska"  

Ogłoszenie i dokumentacja czytaj > TUTAJ <

Ogłoszenie UZP > TUTAJ <

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania .

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na " Przebudowa drogi gminnej nr 103351R Wola Zdakowska - Młodochów na odcinku od skrzyżowania z drogą woj.nr 982 do skrzyżowania z droga gminna nr 103354R o dł.973,00 mb"

Zawiadomienie czytaj > TUTAJ <

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie przetargu publicznego na rozbiórke i budowę nowych przepustów drogowych w miejscowości Krzemienica Gmina Gawłuszowice .

Informację czytaj > TUTAJ <

Ogłoszenie o przetargu na przebudowę drogi gminnej.

Wójt Gminy Gawłuszowice ogłasza przetarg nieograniczony na:„ Przebudowę drogi gminnej nr 10 3351R Wola Zdakowska - Młodochów na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 982 do skrzyżowania z drogą gminną  nr 103354R o długości 973,00 mb w m. Wola Zdakowska" w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

Ogłoszenie cytaj  > TUTAJ <

Ogłoszenie UZP > TUTAJ <

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont przepustów Gmina Gawłuszowice.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na;

1. Rozbiórkę istniejącego i Budowę nowego przepustu drogowego wraz z niezbędną przebudową drogi gminnej, w miejscowości Krzemienica na działkach o nr. ewid 131, 928, 129 obręb-32 Krzemienica Gmina Gawłuszowice.                                                                                                                                      

2. Rozbiórkę istniejącego i Budowę nowego przepustu drogowego wraz z niezbędną przebudową drogi gminnej w miejscowości Krzemienica na działkach o nr. ewid 235,183, 390 obręb-32 Krzemienica Gmina Gawłuszowice.   

Zawiadomienie czytaj > TUTAJ <

Ogłoszenie o przetargu na remont przepustów Gmina Gawłuszowice.

Wójt Gminy Gawłuszowice ogłasza przetarg na;

1. Rozbiórkę istniejącego i Budowę nowego przepustu drogowego wraz z niezbędną przebudową drogi gminnej, w miejscowości Krzemienica na działkach o nr. ewid 131, 928, 129 obręb-32 Krzemienica Gmina Gawłuszowice.                                                                                                                                      

2. Rozbiórkę istniejącego i Budowę nowego przepustu drogowego wraz z niezbędną przebudową drogi gminnej w miejscowości Krzemienica na działkach o nr. ewid 235,183, 390 obręb-32 Krzemienica Gmina Gawłuszowice.       w ramach funduszu przeciwdziałania COVID 19 dla gmin i powiatów.

Ogłoszenie cytaj  > TUTAJ <

Ogłoszenie UZP > TUTAJ <

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty odbiór i zagospodarowanie odpadów na rok 2020.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na zadanie " odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gawłuszowice" na rok 2020.

Zawiadomienie czytaj > TUTAJ <

Informacja z otwarcia ofert przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów 2020.

Informacja z otwarcia ofert w przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gawłuszowice na rok 2020.\

Informację czytaj > TUTAJ <

SIWZ w przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów Gmina Gawłuszowice rok 2020 na dzien 26.11.2019r.

SIWZ po zmianach w przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów Gmina Gawłuszowice na rok 2020 stan na dzień 26.11.2019r.

CZytaj > TUTAJ <

Treść zapytań wraz z odpowiedziami odbiór i zagospodarowanie odpadów Gmina Gawłuszowice rok 2020.

Treść zapytań i udzielonych odpowiezia przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów Gmina Gawłuszowice na rok 2020 z dnia 26.11.2019r.

Czytaj > TUTAJ <

Ogłoszenie o przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów Gmina Gawłuszowice na rok 2020.

Wójt Gminy Gawłuszowice ogłasza przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gawłuszowice na rok 2020.

Pełna treść ogłoszenia i SIWZ spakowane darmowym programem WinRar czytaj > TUTAJ <

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gawłuszowice".

Wójt Gminy Gawłuszowice podaje do pubicznej wiadomości informację o wyborze oferty w postępowaniu przetargowym na wykonanie zadania "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gawłuszowice" na lata 2017-2018.

Pełna treść ogłoszenia czytaj TUTAJ

Informacja z sesji otwarcia ofert.

Informacja z sesji otwarcia ofert na wykonanie zadania pn; "Odbiór i zagospodarownie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gawłuszowice".

Informację czytaj TUTAJ

Odpowiedżna pytania dotyczące SIWZ "Zagospodarowanie odpadów komunalnych..."

W załączeniu odpowiedzi na pytanie do treści SIWZ dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na : "Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gawłuszowice"

Treść pytań i odpowiedzi czytaj TUTAJ

Ogłoszenie o przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Wójt Gminy Gawłuszowice ogłasza przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Gawłuszowice.

Dokumentacja przetargowa ( ogłoszenie i SIWZ z załącznikami ) spakowane darmowym programem WinRar.

Dokumentacja pobierz TUTAJ

Wynik przetargu na Modernizację i rozbudowe SUW Wola Zadkowska.

Wójt Gminy Gawłuszowice podaje do publicznej wiadomości wynik postępowania przetargu nieograniczonego na zadnia "Modernizacja i rozbudowa SUW w Woli Zdakowskiej"

Pełna treść ogłoszenia czytaj TUTAJ

Przetarg na modernizację SUW Wola Zdakowska.

Wójt Gminy Gawłuszowice ogłasza przetarg na wykonanie zadania "Modernizacja i rozbudowa SUW Wola Zdakowska".

Ogłoszenie ,SIWZ, dokumentacja spakowane darmowym programem WINRAR.

Pobież pliki ; OGŁOSZENIE , SIWZ , PRZEDMIAR , PROJEKT cz.I , PROJEKT cz.II , PROJRKT cz.III , ZBIORNIK cz.I , ZBIORNIK cz.II .

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

Wójt Gminy Gawłuszowice zawiadamia o unieważnieniu postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Modernizacja i rozbudowa SUW w Woli Zdakowskiej"

Pełna treść zawiadomienia czytaj TUTAJ

Wyjaśnienia treści SIWZ SUW Wola Zdakowska.

Gmina Gawłuszowice w odpowiedzi na wniosek wykonawcy o wyjaśnienie treści SIWZ zadania "Modernizacja i rozbudowa SUW Wola Zdakowska" udziela odpowiedż.

Pełna treść odpowiedzi czytaj TUTAJ

Ogłoszenie o przetargu.

Wójt Gminy Gawłuszowice ogłasza przetarg na wykonanie modernizacji i remontu Stacji Uzdatniania Wody w Woli Zdakowskiej Gmina Gawłuszowice.

Pliki spakowane programem darmowym WINRAR ;

czytaj  OGŁOSZENIE SIWZ , PRZEDMIAR,  PROJEKT cz1 PROJEKT cz2PROJEKT cz3 , ZBIORNIK cz 1 , ZBIORNIK cz 2

Zawiadomienie o podpisaniu umowy na dostawę gazu w 2016r.

Wójt Gminy Gawłuszowice informuje o podpisaniu umowy na dostawę gazu i dzierżawę zbiorników dla bud. publicznych na rok 2016 z wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego.

Zawiadomienie czytaj TUTAJ

Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawę gazy.

Wójt Gminy Gawłuszowice podaje do publicznej widomości ogłoszenie o wyborze oferty na dostawę gazu i dzierżawę zbiorników do budynków gminnych w roku 2106.

Pełna treść ogłoszenia czytaj TUTAJ

Wójt Gminy Gwałuszowice ogłasza przetarg na dostawę gazu na 2016r.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę gazu do celów grzewczych w budynkach gminnych na 2016r.

Dokumenty spakowane darmowym programem Winrar.

Ogłoszenie,SIWZ, załączniki czytaj TUTAJ

Brak wpisów

^ Powrót na górę