Gmina Gawłuszowice
oficjalny portal internetowy
/

Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert.

Ogłoszenie wyników konkursu ofert na zadanie Wspieranie działań mających na celu poprawę sytuacji rodzin.

Wynik czytaj > TUTAJ <

Protokół z przeprowadzonego naboru kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2022r.

Czytaj > TUTAJ <

Ogłoszenie o naborze kandydatów do komisji konkursowej w roku 2022.

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizacje zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej .

Ogłoszenie czytaj > TUTAJ <

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizacje zadnia z zakresu pomocy społecznej.

Zarządzenie Wójta Gminy Gawłuszowice w sprawie otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej

 Zarządzenie czytaj > TUTAJ <

Sprawozdanie z realizacji programu wspólpracy za rok 2021.

Sprawozdanie z realizacji programu wsółpracy z organizacjami pozarządowymi w 2021 roku w Gminie Gawłuszowice czytaj > TUTAJ <

Ogłoszenie wyników konkursu na zadanie kultura fizyczna 2022.

Ogłoszenie wyników konkursu na realizację zadania publicznego " Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez zajęcia piłki noznej  oraz udział w zawodach i turniejach"

Ogłoszenie czytaj > TUTAJ <

Protokół z przeprowadzonego naboru do komisji konkursowej rok 2022.

protokół z dnia 16.03.2022r. z przeprowadzonego naboru na członka komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadania ublicznego. Protokól czytaj > TUTAJ <

Ogłoszenie o naborze członków komisji konkursowej- upowszechnianie kultury fizycznej .

Ogłoszenie o naborze kandydatów na czlonków komisji konkursowej opiniujacej oferty w otwartym konkusie ofert na realizacje zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w 2022r. Ogłoszenie czytaj > TUTAJ <

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego - kultura fizyczna 2022r.

Ogłoszenie konkursu otwartego na realizacje zadania publicznego z zakresu wspierania i up[owszechniania kultury fizycznej . Ogłoszenie czytaj > TUTAJ <

Protokól z przeprowadzenia konsultacji z ortganizacjami programu wspólpracy na rok 2022r.

Protokól z przeprowadzonychkonsultacji na rok 2022 czytaj > TUTAJ <

Konsultacje programu współpracy z organizacjami na rok 2022.

Konsultacje programu współpracy Gminy Gawłuszowice z organizacjami pozarządowymi na rok 2022  czytaj > TUTAJ <

Ogłoszenie wyników konkursu ofert .

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania " Wspieranie działań mających na celu poprawę sytuacji rodzin" czytaj > TUTAJ <

Protokól z przeprowadzonego naboru na członków komisji w 2021r.

Protokól z przeprowadzonego naboru na członka komisji konkursowej opiniujące oferty z zakresu pomocy społecznej.

Protokól czytaj > TUTAJ <

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji - pomoc społeczna.

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji opiniujacych oferty w otwartym konkursie ofert na realizacje zadania publicznego z zakresu pomocy spoecznej - Wspieranie działań mających na celu poprawę sytuacji rodzin. Ogłoszenie czytaj >TUTAJ <

Ogłoszenie otwartego konkursu na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej.

Ogłoszenie otwartego konkursu na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej -Wsparcie działań mających na celu poprawę sytuacji rodzin.

Ogłoszenie czytaj > TUTAJ <

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert 2021.

Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert - Upowrzechnianie kultury fizycznej...... Czytaj > TUTAJ <

Zarządzenie Wójta Gminy Gawłuszowice w sprawie powołania komisji konkursowej .

Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert zlożonych w otwartym konkursie ofert.

Zarządzenie czytaj > TUTAJ <

Ogłoszenie otwartego konkursu - kultura fizyczna.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i  upowrzechniania kultury fizycznej 2021.

Ogłoszenie czytaj > TUTAJ <

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej.

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowrzechniania kultury fizycznej w 2021r.

Ogłoszenie czytaj > TUTAJ <

Protokól z przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowyni programu wspólpracy na rok 2021.

Protokół z przeprowadzonych konsultacji Programu współpracy Gminy Gawłuszowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2021. czytaj > TUTAJ <

Konsultacje Programu Współpracy z Organizacjami Pozarzadowymi na rok 2021.

Wójt Gminy Gawłuszowice przedstawia do konsultacji program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2021.

Program czytaj > TUTAJ <

Ogłoszenie wyniku konkursu na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej.

Ogłoszenie wyniku konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społeczne.

Ogłoszenie czytaj > TUTAJ <

Protokół z przeprowadzonego naboru na członków komisji konkursowej 2020.

Protokół z przeprowadzonego naboru kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego. Protokól czytaj > TUTAJ <

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadanie "Wspieranie działań mających na celu poprawę sytuacji rodzin". Ogłoszenie czytaj >TUTAJ <

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej.

Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej , czytaj > TUTAJ <

Ogłoszenie wyników konkursu upowszechnianie kultury fizycznej 2020.

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej . czytaj > TUTAJ <

Protokól z przeprowadzenia naboru członków komisji konkursowej.

Protokół z przeprowadzenia naboru członków komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizacje zadania z zakresu wspierania kultury fizycznej w 2020 roku. Czytaj > TUTAJ <

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na na realizaję zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej.

Wójt Gminy Gawłuszowice ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej .

Ogłoszenie czytaj > TUTAJ <

Ogłoszenie o naborze członków komisji konkursowej.czytaj > TUTAJ <

Wyniki konsultacji programu wspólpracy na rok 2020.

Wyniki konsultacji programu wspólpracy z organizacjami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o pożytku pyblicznym i wolontariacie.

Czytaj > TUTAJ <

Konsultacje programu wspólpracy na rok 2020.

Wójt Gminy Gawłuszowice przedstawia do konsultacji "Program wspólpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2020".

Program czytaj > TUTAJ <

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu

ogloszenie wyników otwartego konkursu na realizacje zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej.

pełna terśc ogłoszenia czytaj  > TUTAJ <

Ogłoszenie konkursu "Wspieranie działań mających na celu poprawę sytuacji rodzin"

Wójt Gminy Gawłuszowice ogłasza otwartu konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej o nazwie "Wspieranie działań mających na celu poprawę sytuacji rodzin".

Pełna treść ogłoszenia czytaj > TUTAJ <

Wynik konkursu ofert konkursu dla organizacji pozarządowych.

Wójt Gminy Gawłuszowice podaje do publicznej wiadomości wyniki konkursu ofert "Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęc piłki nożnej ...." na rok 2019.

Pełna treść ogłoszenia czytaj > TUTAJ <

Ogłoszenie o konkursie ofert na organizację zadania publicznego.

Wójt Gminy Gawłuszowice ogłasza konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej o nazwie "Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć piłki nożnej oraz udział w rozgrywkach i turniejach" .

Całość ogłoeszenia czytaj > TUTAJ <

Protokół z przeprowadzonych kosultacji programu wspólpracy z organizacjami pozarządowymi 2019r.

Protokół czytaj  > TUTAJ <

Konsultacje programu współpracy na rok 2018.

Wójt Gminy Gawłuszowice przedstawia do konsultacji " program wspólpracy Gminy Gawłuszowice z organizacjami pozarządowymi na rok 2019.

Program czytaj > TUTAJ <

Ogłoszenie wyników konkursu dla organizacji pozarządowych.

Wójt Gminy Gawłuszowice podaje do publicznej wiadomości wyniki konkursu na realizację zadania pn;Wspieranie działań mających na celu poprawę sytuacji rodzin poprzez dostarczenie żywności dla najuboższych mieszkańców Gminy Gawłuszowice.

Pełna treść ogłoszenia czytaj > TUTAJ <

Ogłoszenie konkursu ofert na zealizację zadania publicznego.

Wójt Gminy Gawłuszowice ogłasza konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej o nazwie "Wspieranie działań mających na celu poprawę sytuacji rodzin poprzez dostarczanie żywności dla najuboższych mieszkańców Gminy Gawłuszowice".

pełna treść ogłoszenia czytaj >TUTAJ<

Ogłoszenie wyników konkursu 2018r.

Ogłoszenie wyników otwartego  konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej .

Pełna treśc ogłoszenia czytaj >TUTAJ<

Ogłoszeni o konkursie dla organizacji na realizację zadania publicznego.

Wójt Gminy Gawłuszowice ogłasza konkurs na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej o nazwie "Upowszechnianie kultury fizycznej wśród młodzieży poprzez prowadzenie zajęć piłki nożnej oraz udział w rozgrywkach i turniejach".

Dokumentacja konkursowa do pobrania >TUTAJ <

Protokól z przeprowadzonych konsulatacji .

Protokól z przeprowadzonych konsultacji "Programu wspólpracy Gminy Gawłuszowice z organizacjami pozarzadowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie na rok 2018".

Protokół czytaj > TUTAJ <

Konsultacje programu wspólpracy z organizacjami pozarządowymi 2018.

Wójt Gminy Gawłuszowice przedstawia do publicznej konsultacji Program wspólpracy z organizacjami pozarządowymi Gminy Gawłuszowice na rok 2018.

Program czytaj >TUTAJ<

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu

ogloszenie wyników otwartego konkursu na realizacje zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej.

pełna terśc ogłoszenia czytaj  > TUTAJ <

Wójt Gminy Gawłuszowice ogłasza konkurs na realizację zadania publicznego.

Wójt Gminy Gawłuszowice oglasza otwarty konkurs ofertna realizację zadania publicznego o nazwie " Wspieranie działań mających na celu poprawę sytuacji rodzin poprzez dostarczenie żywności dla najubozszych mieszkańców Gminy Gawłuszowice".

Pełna treść ogłoszenia czytaj >TUTAJ<

Sprawozdanie za rok 2016 z realizacji programu współpracy.

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2016 czytaj >TUTAJ<

 

Ogłoszenie wyników konkursu na upowszechnianie kultury fizycznej 2017.

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu "Upowszechnianie kultury fizycznej wśród młodzieży poprzez prowadzenie zajęć piłki nożnej oraz udział w rozgrywkach i turnirjach."

Ogłoszenie czytaj  > TUTAJ <

Otwarty konkurs projektów "Upowszechnianie kultury fizycznej wśród młodzieży poprzez prowadzenie zajęć piłki nożnej oraz udział w rozgrywkach i turnirjach".

Wójt Gminy Gawłuszowice ogłasza otwarty konkurs prrojektów "Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć piłki nożnej oraz udział w rozgrywkach i turnirjach.

Ogłoszenie wraz z załącznikami czytaj >TUTAJ <

dokumenty spakowane darmowym programem WinRar.

Protokół z konsultacji programu współpracy z organizacjami w 2017r.

Protokół z przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  czytaj TUTAJ

 

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Wójt Gminy Gawłuszowice podaje do konsultacji "Program wspólpracy Gminy Gawłuszowice z organizacjami pozarządowymina rok 2017".

Program i ankieta konsultacji czytaj TUTAJ

Otwarty konkurs projektów "Upowszechnianie kultury fizycznej..."

Wójt Gminy Gawłuszowice ogłasza otwarty konkurs projektów "Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć piłki nożnej oraz udział w rozgrywkach i turniejach"

Pełna treść ogłoszenia czytaj TUTAJ.

Ogłoszenie wraz z załącznikami spakowane darmowym programem WINRAR.

Konsultacje programu wspólpracy na 2016r.

Wójt Gminy Gawłuszowice ogłasza konsultacje z organizacjami pozarzadowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontaciacie z terenu Gminy Gawłuszowice projekt " Programu wspólpracy Gminy Gawłuszowice z organizacjami pozarzadowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalnośc pożytku publicznego na rok 2016".

Pełna teść ogłoszenia,programu i ankiety czytaj TUTAJ

^ Powrót na górę