Gmina Gawłuszowice
oficjalny portal internetowy
/

Nieruchomości - Ogłoszenia ; sprzedaż , dzierżawa

 

Ogłoszenie o sprzedaży dz. nr 439/2 w Gawłuszowicach

Wójt Gminy Gawłuszowice ogłasza przetarg na sprzedaż dz. nr. 439/2 w miejscowości Gawłuszowice.

Pełna treść ogłoszenia czytaj > TUTAJ <

Wykaz nieruchomości do dzierżawy z dnia 1.09.2022r.

Wykaz nieruchomości do dzierżawy z dnia 1.09.2022r dz. 533 Gawłuszowice czytaj > TUTAJ < .

Ogłoszenie o sprzedaży dz.351 w Krzemienicy.

Wójt Gminy Gawłuszowice ogłasza przetarg na sprzedaż działki 351 w miejscowości Krzemienica. Pełna treść ogłoszenia czytaj > TUTAJ <

Informacja o wyniku postępowania z dnia 7.09.2022r. czytaj > TUTAJ <

Ogłoszenie o sprzedaży dz.467/6 w Gawłuszowicach.

Wójt Gminy Gawłuszowice ogłasza przetarg na sprzedaż działki nr 467/6 w Gawłuszowicach.

Pełna treść ogłoszenia czytaj > TUTAJ <

Informacja o wyniku postępowania z dnia 7.09.2022r. czytaj > TUTAJ <

Ogłoszenie o sprzedaż dz.439/2 w Gawłuszowicach.

Wójt Gminy Gawłuszowice ogłasza przetrg na sprzedaż działki nr 439/2 w miejscowości Gawłuszowice.

Pełna treść ogłoszenia czytaj > TUTAJ <

Wynik przetragu sprzedaż dz.178/1 Gawłuszowice.

Wynik przetargu na szprzedaż dz. 178/1 Gawłuszowice czytaj > TUTAJ <

Wykaz nieruchomości do dzierżawy z dnia 9-05-2022r.

Wykaz nieruchomości do dzierżawy Gawłuszowice dz.467/6, 439/2, 18/2 Krzemienica dz.nr 351

czytaj > TUTAJ <

Ogłoszenie o sprzedaży dz. 178/1 Gawłuszowice.

Ogłoszenie o sprzedaży dz. 178/1 w miejscowości Gawłuszowice ogłszenie czytaj > TUTAJ <

Wykaz nieruchomości do sprzedaży dz. 178/1 Gawłuszowice .

Wykaz nieruchomości do sprzedaży dz. 178 /1 w miejscowości Gawłuszowice.

Wykaz czytaj > TUTAJ <

Wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy przeznaczonych do dzierżawy .

Wykaz nieruchjomości będących własnością Gminy Gawłuszowice przeznaczonych do dzierżawy czytaj > TUTAJ <

Ogłoszenie o sprzedaży dz. 413 w Brzyściu.

Wójt Gminy Gawłuszowice ogłasza przetrag na sprzedaz dz. 413 w miejscowości Brzyście.

Ogłoszenie czytaj > TUTAJ <

Wykaz lokali do wynajęcia Gawłuszowice.

Wykaz lokali do wynajęcia w miejscowości Gawłuszowice dz.581/2 czytaj > TUTAJ <

Ogłoszenie o sprzedaży dz.`188/5 Wola Zdakowska.

Wójt Gminy Gawłuszowice ogłasza przetarg na sprzedaż działki 188/5 Wola Zdakowska .

Pełna treść ogłoszenia czytaj > TUTAJ <

Wykaz nieruchomości do sprzedaży Brzyście dz 413.

Wykaz czytaj <TUTAJ >

Wykaz nieruchomości do dzierżawy 451/2 Brzyście.

Wykaz czytaj >TUTAJ<

Wykaz nieruchomości do sprzedaży Wola Zdakowska 188/5

Wykaz nieruchomości do sprzedaży działka 188/5 w miejscowości Wola Zdakowska .

Czytaj > TUTAJ <

informacja o wyniku postępowania dz.178/1 Gawłuszowice.

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaz dz.178/1 Gawłuszowice czytaj >TUTAJ <

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż dz.178/1 w Gawłuszowicach.

Wójt Gminy Gawłuszowice ogłasza przetarg na sprzedaż działki nr 178/1 w miejscowości Gawłuszowice.

Pełna treść ogłoszenia czytaj > TUTAJ <

Wykaz nieruchomości do dzierżawy dz.223/1 Gawłuszowice.

Wkaz nieruchomosci do dzierżawy dz.223/1 w Gawłuszowicach .

Wykaz czytaj >TUTAJ<

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż dz.178/1 w Gawłuszowicach.

Wójt Gminy Gawłuszowice ogłsza pretarg na sprzdaż działki 178/1 w miejscowości Gawłuszowice.

Pełna treść ogłoszenia czytaj > TUTAJ <

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż dz.351 w Krzemienicy.

Wójt Gminy Gawłuszowice ogłasza przetarg na sprzedaż dz. 351 w miejscowości Krzemienica.

Pełna treść ogłoszenia czytaj > TUTAJ <

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w m.Ostrówek.

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Gawłuszowice przeznaczonych do dzierżawy w miejscowoąci Ostrówek. Wykaz czytaj > TUTAJ <

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dierżawy Gmina Gawłuszowice.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dierżawy na dzień 25.01.2021r.

Wykaz czytaj  > TUTAJ <

Wójt Gminy Gawłuszowice oglasza przetarg na sprzedaż dz. 351 w Krzemienicy.

ogłoszenie o przetargu na sprzeda działki nr 351 w miejscowości Krzemienica czytaj > TUTAJ <

Ogłoszenie o sprzedaży działki nr 178/1 w Gawłuszowicach.

Wójt Gminy Gawłuszowice ogłasza przetarg na sprzedaz działki nr 178/1 w miejscowosci Gawłuszowice . Pełna treść ogłoszenia czytaj > TUTAJ <

Wykaz lokalu użytkowego przeznaczonego do wynajęcia.

Wykaz lokalu użytkowego przeznaczonego do wynajęcia w miejscowości Gawłuszowice.

Pełna treść wykazu czytaj > TUTAJ <

Wykaz nieruchomości do dzierżawy Ostrówek i Gawłuszowice.

Wykaz nieruchomości do dzierżawy w miejscowościach Gawłuszowice i Ostrówek Gmina Gawłuszowice.

Wykaz czytaj > TUTAJ <

Wykaz lokali użytkowych do wynajęcia Gawłuszowice.

Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia w Ośrodku Zdrowia w Gawłuszowicach  oraz w Woli Zdakowskiej.

Wykaz czytaj > TUTAJ <

 

Wykaz nieruchomości do sprzedaży dz178/1 Gawłuszowice.

Wójt Gminy Gawłuszowice ogłasza wykaz nieruchomości do sprzedaży dz.178/1 w miejscowości Gawłuszowice.

Wykaz czytaj > TUTAJ <

Wykaz nieruchomości do dzierżawy Ostrówek.

Wykaz nieruchomości do dzierżawy w miejscowości Ostrówek dz. 364/1.

Wykaz czytaj > TUTAJ <

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości Wola Zdakowska.

Wójt Gminy Gawłuszowice ogłasza przetarg na sprzedaż dz.nr. 188/5 w miejscowości Wola Zdakowska.

Pełna treść ogłoszenia czytaj > TUTAJ <

Ogłoszenie o sprzedaż nieruchomości w Gawłuszowicach.

Wójt Gminy Gawłuszowice ogłasza przetarg na sprzedaż działek 433/2, 435/2, 437/2 w miejscowości Gawłuszowice.

Pełna treść ogłoszenia czytaj > TUTAJ <

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości w Krzemienicy.

Wójt Gminy Gawłuszowice ogłasza przetarg na sprzedaż dz.nr. 351 w miejscowości Krzemienica.

Pełna treśc ogłoszenia czytaj > TUTAJ <

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości Wola Zdakowska.

Wójt Gminy Gawłuszowice ogłasza przetarg na sprzedaż dz.nr.186 w miejscowości Wola Zdakowska.

Pełna treśc ogłoszenia czytaj > TUTAJ <

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości w Ostrówku.

Wójt Gminy Gawłuszowice ogłasza przetarg na sprzedaż dz.nr.65/12 w miejscowości Ostrówek.

Pełna treść ogłoszenia czytaj > TUTAJ <

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości w Ostrówku.

Wójt Gminy Gawłuszowice ogłasza przetarg na sprzedaż dz.nr.65/13 w miejscowości Ostrówek.

Pełna treść ogłoszenia czytaj > TUTAJ <

Wykaz nieruchomości do sprzedaży z dnia 16.04.2020r.

1. Działka nr 351 w Krzemienicy - wykaz czytaj > TUTAJ <

2. Działka 433/2,435/2,437/2 w Gawłuszowicach - wykaz czytaj >TUTAJ <

3.Działka nr 186 w Woli Zdakowskiej - wykaz czytaj >TUTAJ <

4.Działka nr 65/13 w Ostrówku - wykaz czytaj > TUTAJ <

5. Działka 65/12 w Ostrówku - wykaz czytaj >TUTAJ <

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż dz.188/5 Wola zdakowska.

Wójt Gminy Gawłuszowice ogłasza przetarg na sprzedaz działki nr 188/5 w miejscowości Wola Zdakowska.

Pełna treść ogłoszenia czytaj > TUTAJ <

Wykaz lokali do wynajęcia Gawłuszowice.

Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia w Ośrodku Zdrowia w Gawłuszowicach.

Wykaz czytaj > TUTAJ <

Wykaz nieruchomości do dzierżawy dz.533 Gawłuszowice.

Wykaz lokalu użytkowego do dzierżawy dz.533 Gawłuszowice.

Wykaz czytaj > TUTAJ <

Wykaz nieruchomości do dzierżawy miejscowośc Gawłuszowice.

Wykaz nieruchomości do dzierżawy dz.433/2, 435/2, 437/2 w miejscowości Gawłuszowice czytaj > TUTAJ <

Wykaz nieruchomości do sprzedaży miejscowośc Wola Zdakowska.

Wykaz nieruchomości do sprzedaży dz. 188/5 w miejscowości Wola Zdakowska czytaj > TUTAJ <

Wykaz nieruchomości do sprzedaży miejscowośc Gawłuszowice.

Wykaz nieruchomości do sprzedaży dz. 472/2, 473/2, 474/2, 475/2 w miejscowości Gawłuszowice czytaj > TUTAJ <

Wykaz nieruchomości do dzierżawy dz.467/6 Gawłuszowice.

Wójt Gminy Gawłuszowice podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości do dzierżawy dz. 467/6 w miejscowości Gawłuszowice.

Pełna treść wykazu czytaj > TUTAJ <

Wykaz nieruchomości do dzierżawy Gawłuszowice.

Wójt Gminy Gawłuszowice podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości do dzierżawy w miejscowości Gawłuszowice dz.413/2

Pełna treść wykazu czytaj > TUTAJ <

Wykaz nieruchomości do dzierżawy w miejscowości Gawłuszowice.

Wójt Gminy Gawłuszowice ogłasza wykaz nieruchomości do dzierżawy w miejscowości Gawłuszowice.

Pełna treść wykazu czytaj > TUTAJ <

Wykaz lokali do wynajęcia Krzemienica.

Wójt Gminy Gawłuszowice podaje do publicznej wiadomości wykaz lokali do wynajęcia w miejscowości Krzemienica.

Pełna treść wykazu czytaj > TUTAJ <

Wykaz lokalu do wynajęcia Gawłuszowice.

Wykaz lokalu do wynajęcia w miejscowości Gawłuszowice na dz. 581/2.

Pełna treść wykazu czytaj > TUTAJ <

Decyzja Starosty Powiatu Mieleckiego dz.793,825 Wola Zdakowska.

Decyzja Starosty Powiatu Mieleckiego o uznaniu za mienie gromadzkie dz.793,825 Wola Zdakowska.

Pełna treść decyzji czytaj > TUTAJ <

Decyzja Starosty Powiatu Mieleckiego dz.170 Młodochów.

Decyzja Starosty Powiatu Mieleckiego o uznaniu za mienie gromadzkie dz.170 w Młodochowie.

Pełna treść decyzji czytaj > TUTAJ<

Ogłoszenie o zbyciu dz. 18/5 w Gawłuszowicach .

Wójt Gminy Gawłuszowice informuje o zbyciu dz. nr 18/5 w miejscowości Gawłuszowice.

Pełna treść ogłoszenia czytaj > TUTAJ <185r

Ogłoszenie o zbyciu dz. nr 18/4 Gawłuszowice .

Wójt Gminy Gawłuszowice informuje o zbyciu dz. nr 18/4 w miejscowości Gawłuszowice .

Pełna treść ogłoszenia czytaj > TUTAJ <

Ogłoszenie o zbyciu dz. 18/3 Gawłuszowice.

Wójt Gminy Gawłuszowice informuje o zbyciu dz. nr 18/3 w miejscowości Gawłuszowice.

Pełna treść ogłoszenia czytaj > TUTAJ <

Wykaz lokali do wynajęcia.

Wykaz lokali do wynajęcia czytaj > TUTAJ <

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż dz.601 Krzemienica.

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki nr.601 w miejscowości Krzenienica .

Ogłoszenie czytaj > TUTAJ <

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż dz.65/13 w Ostrówku.

Wójt Gminy Gawłuszowice ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż działki nr 65/13 w miejscowości Ostrówek.

Pełna treść ogłoeszenia czytaj >TUTAJ <

Ogłoszenie o sprzedaży dz.65/12 w Ostrówku.

Wójt Gminy Gawłuszowice ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż dz. 65/12 w miejscowości Ostrówek.

Pełna treść ogłoszenia czytaj > TUTAJ <

Ogłoszenie o sprzedaży dz. 186 w Woli Zdakowskiej.

Wójt Gminy Gawłuszowice ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż dz.186 w miejscowości Wola Zdakowska.

Pełna treść ogłoszenia czytaj >TUTAJ <

Wykaz nieruchomości do dzierżawy 368/2.

Działka 368/2 Gawłuszowice  czytaj > TUTAJ <

Wykaz nieruchomości do dzierżawy.

Wykaz nieruchomości do dzierżawy dz. 132 Krzemienica.

Pełna treśc wykazu czytaj > TUTAJ <

Ogłoszenie o sprzedaży dz. 186 w Woli Zdakowskiej.

Wójt Gminy Gawłuszowice ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż dz.186 w miejscowości Wola Zdakowska.

Pełna treść ogłoszenia czytaj >TUTAJ <

Ogłoszenie o sprzedaży dz.65/12 w Ostrówku.

Wójt Gminy Gawłuszowice ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż dz. 65/12 w miejscowości Ostrówek.

Pełna treść ogłoszenia czytaj > TUTAJ <

Ogłoszenie o sprzedaży dz.nr 601 w Krzemienic.

Wójt Gminy Gawłuszowice ogłasza przetarg na sprzedaż dz.601 w miejscowości Krzemienica.

Pełna treść ogłoszenia czytaj >TUTAJ<

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż dz.65/13 w Ostrówku.

Wójt Gminy Gawłuszowice ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż działki nr 65/13 w miejscowości Ostrówek.

Pełna treść ogłoeszenia czytaj >TUTAJ <

Ogłoszenie o sprzedaży dz. 65/13 w Ostrówku.

Wójt Gminy Gawłuszowice ogłasza przetarg na sprzedaz dz. 65/13 w miejscowości Ostrówek.

Pełna treść ogłoszenia czytaj >TUTAJ<

Ogłoszenie o przetarg na sprzedaz dz. 65/12 w Ostrówku.

Wójt Gminy Gawłuszowice ogłasza przetarg na sprzedaż dz. 65/12 w miejscowości Ostrówek.

Pełna treść ogłoszenia czytaj >TUTAJ<

 

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaz dz. 186 Wola Zdakowska.

Wójt Gminy Gawłuszowice ogłasza przetarg na sprzedaż dz. 186 w miejscowości Wola Zdakowska.

Pełna treść ogłoszenia czytaj >TUTAJ<

Ogłoszenie o sprzedaży dz.nr 601 w Krzemienic.

Wójt Gminy Gawłuszowice ogłasza przetarg na sprzedaż dz.601 w miejscowości Krzemienica.

Pełna treść ogłoszenia czytaj >TUTAJ<

Wykaz nieruchomości do sprzedaży dz. 872/4 Wola Zdakowska.

Wykaz nieruchomości do sprzedaży działka 872/4 w Woli Zdakowskiej.

Pełna treść wykazu czytaj >TUTAJ<

Wykaz nieruchomości do sprzedaży dz.675/2,673/2,674 Kliszów.

Wykaz nieruchomości do sprzedaży działki  675/2, 673/2, 674 w miejscowości Kliszów.

Pełna treść wykazu czytaj >TUTAJ<

Wykaz nieruchomości do sprzedaży dz. 673/2 Kliszów.

Wykaz nieruchomości do sprzedaży działka 673/4 w miejscowości Kliszów.

Pełna treść wykazu czytaj >TUTAJ<

Wykaz nieruchomości do sprzedaży dz.679/2 Kliszów.

Wykaz nieruchomości do sprzedaży działka 679/2 w miejscowosci Kliszów.

Pełna treść wykazu czytaj >TUTAJ<

Wykaz nieruchomości do sprzedaży dz.678/2,677,676 Kliszów.

Wykaz nieruchomości do sprzedazy w miejscowosci Kliszów działki nr 678/2, 677, 676 .

Pełna treść wykazu czytaj >TUTAJ<

Wykaz nieruchomości do sprzedaży z dn.1.03.2018r. Wola Zdakowska.

Wykaz nieruchomości do sprzedaży dz.186 Wola Zdakowska.

Pełna treść wykazu czytaj >TUTAJ<

Wykaz nieruchomości do sprzedaży z dn.1.03.2018r. Krzemienica.

Wykaz nieruchomości do sprzedaży dz.601 Krzemienica.

Pełna treść wykazu czytaj >TUTAJ<

Wykaz nieruchomości do sprzedaży z dn.1.03.2018r. Ostrówek.

Wykaz nieruchomości do sprzedaży dz.65/12 Ostrówek.

Pełna treść wykazu czytaj >TUTAJ<

Wykaz nieruchomości do sprzedaży z dn.1.03.2018r. Ostrówek

Wykaz nieruchomości do sprzedaży w miejscowości Ostrówek dz.65/13.

Pełna treść wykazu czytaj >TUTAJ<

Wykaz nieruchomości do sprzedaży z dn. 1.03.2018r. Młodochów

Wykaz nieruchomości do sprzedaży w miejscowości Młodochów dz.712.

Pełna treść czytaj >TUTAJ<

Wykaz nieruchomości do dzierżawy z dnia 15.02.2018r.

Wykaz nieruchomości do dzierżawy dz. 228/1 w miejscowosci Ostrówek.

Wykaz czytaj >TUTAJ<

Decyzja Starosty Powiatu Mieleckiego o uznaniu za mienie gromadzkie.

Decyzja Starosty Powiatu Mieleckiego o uznaniu za mienie gromadzkie działki nr 30 obręb Gawłuszowice.

Decyzja czytaj >TUTAJ<

Ogłoszenie o sprzedaży dz. 65/12 w Ostrówku.

Wójt Gminy Gawłuszowice ogłsza przetarg na sprzedaż dz. 65/12 w miejscowości Ostrówek.

Pełna treść ogłoszenia czytaj >TUTAJ<

Ogłoszenie o sprzedaży dz. 65/13 w Ostrówku.

Wójt Gminy Gawłuszowice ogłsza przetarg na sprzedaż dz. 65/13 w miejscowości Ostrówek.

Pełna treść ogłoszenia czytaj >TUTAJ<

Ogłoszenie o sprzedaży dz. 673/4 w Kliszowie.

Wójt Gminy Gawłuszowice ogłsza przetarg na sprzedaż dz. 673/4 w miejscowości Kliszów.

Pełna treść ogłoszenia czytaj >TUTAJ<

Ogłoszenie o sprzedaży dz. 673/2, 674, 675/2 w Kliszowie.

Wójt Gminy Gawłuszowice ogłsza przetarag na sprzedaż działek 673/2, 674, 675/2 w miejscowości Kliszów.

Pełna treść ogłoszenia czytaj >TUTAJ<

Ogłoszenie o sprzedaży dz. 676, 677, 678/2 w Kliszowie.

Wójt Gminy Gawłuszowice ogłsza przetarg na sprzedaż działek 676, 677, 678/2 w miejscowości Kliszów.

Pełna treść ogłoszenia czytaj >TUTAJ<

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż dz. 679/2 w Kliszowie.

Wójt Gminy Gawłuszowice ogłasza przetarg na sprzedaz działki nr 679/2 w miejscowości Kliszów.

Pełna treść ogłoszenia czytaj >TUTAJ<

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaz dz. 683/4 w Kliszowie.

Wójt Gminy Gawłuszowice ogłasza przetarg na sprzedaz dz. 684/4 w miejscowości Kliszów

Pełna treść ogłoszenia czytaj >TUTAJ<

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż dz. 683/6 w Kliszowie.

Wójt Gminy Gawłuszowice ogłsza przetarg na sprzedaz dz. 683/6 w miejscowości Kliszów.

Pełna treść ogłoszenia czytaj >TUTAJ<

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaz dz.684/2 w Kliszowie.

Wójt Gminy Gawłuszowice ogłsza przetarg na sprzedaz dz. 684/2 w miejscowości Kliszów.

Pełna treść ogłoszenia czytaj > TUTAJ<

Ogłoszenie o sprzedaży dz. 685/2 w Kliszowie.

Wójt Gminy Gawłuszowice ogłasza przetarg na sprzedaż dz. 685/2 w miejscowości Kliszów.

Pełna treść ogłoszenia czytaj >TUTAJ<

^ Powrót na górę