Gmina Gawłuszowice
oficjalny portal internetowy
/

Środowisko

Obwieszczenie Wójta Gminy o wszczęciu postępowania z dnia 29.04.2022r.

Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach .

Obwieszczenie czytaj > TUTAJ <

Informacja o wszczęciu postpowania PGW Wody Polskie z dnia 30.09.2021 r.

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie w sprawie udzielenia pozwolenia na przewiert sterowany  nr pisma KR.ZUZ>4.4210.220.2021.JŻ . Informację czytaj > TUTAJ <

Ogłoszenie RDOŚ w Rzeszowie z dnia 13.09.2021 r.

Ogłoszenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie decyzji końcowej o oddaniu do ekspluatacji blików 3 i 4 w Słowackiej elektrowni Jadrowej Mochovce. Pełna treść ogłoszenia czytaj > TUTAJ <

Analiza gospodarki odpadami za rok 2020.

Analiza gospodarki odpadami za rok 2020 w Gminie Gawłuszowice czytaj > TUTAJ <

Rejestr Działalności Regulowanej Gmina Gawłuszowice.

Rejestr działalności regulowanej Gmina Gawłuszowice stan na 31.03.2021r. czytaj > TUTAJ <

Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie z dnia 28 stycznia 2021 r.

Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie znak WOOŚ.442.2.2020.AD.8 z dnia 28 stycznia 2020r.

Obwieszczenie czytaj > TUTAJ <

Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie z dnia 2020.12.04.

Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie w sprawie wstrzymania postępowania oceny oddziaływania na środowisko.

Obwieszczenie czytaj > TUTAJ <

Rejestr działalności regulowanej Gminy Gawłuszowice.

Rejestr działalności regulowanej Gmina Gawłuszowice stan na dzien 21.10.2020r.

Rejestr czytaj > TUTAJ <

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego Wójt Gminy Padew Narodowa.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej zadania Budowa elektrowni fotowoltaicznej PV Rożniaty o mocy elektrycznej 1MW.

Obwieszczenie czytaj > TUTAJ <

Wpis do rejestru działalności regulowanej.

Wpis Przedsiebiorstwa Usług Komunalnych EMPOL Sp. z o.o. Oś.Rzeka 133 34-451 Tylmanowa .

Pełna treść wpisu czytaj > TUTAJ <

Obwieszczenie RDOŻŚ w Rzeszowie z dn.5.11.2019r.

Obwieszczenie RDOŚ w rzeszowie o przystąpieniu do sporządzania projektu planu zadan ochronnych dla obszaru Natura 2000 Tarnobrzeska Dolina WIsły,

Obwiesczenie czytaj > TUTAJ <

Decyzja Wójta Gminy zezwalająca na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników ścieków.

Decyzja Wójta Gminy Gawłuszowice zezwalająca na prowadzenie działalności na terenie Gminy Gawłuszowice w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu scieków dla firmy EKO Ścieki Z.Głaz Jaślany 263.

Pełny tekst decyzji czytaj > TUTAJ <

Apel do mieszkańców Gminy .

Apel do mieszkańców gminy o nie spalanie śmieci w piecach.

Apel czytaj > TUTAJ <

 

Ogłoszenie RDOŚ w rzeszowie z dn.26.07.2018r

Ogłoszenie RDOŚ w Rzeszowie w sprawie inwestycji transgranicznej na Ukrainie.

Pełna treśc ogłoszenia czytaj > TUTAJ <

Komunikat Marszałka Województwa Podkarpackiego.

Komunikat Marszałka Województwa Podkarpackiego w sprawie upływu terminu składania wniosków o wpis podmiotów wprowadzających produkty. Pełna treść komunikatu czytaj > TUTAJ<

Komunikat Marszałka Województwa.

Komunikat Marszałka Województwa Podkarpackiego w sprawie baz danych BDO.

Komunikat czytaj >TUTAJ<

Obwiesczenie RDOŚ w Rzeszowie zdnia 2018.02.13

Obwiesczenie o o postępowaniu transgranicznego oddziaływania na środowisko zadania przedłużenie ekspluatacji elektrowni jądrowej NPP Rivne na Ukrainie.

Pełna treść ogłoszenia czytaj >TUTAJ<

Apel do mieszkańców o nie spalanie śmieci.

Ogłoszenie RDOŚ w Rzeszowie.

Ogłoszenie RDOŚ w Rzeszowie z dnia 8-11-2017r w sprawie konsultacji transgranicznych.

Pełna treść ogłoszenia czytaj >TUTAJ<

Obwieszczenie Dyrektora RDOŚ w Rzeszowie z dnia 26.04.2017r.

Obwieszczenie Dyrektora RDOŚ w Rzeszowie w sprawie przedłużenia licencji dla dwu elektrowni atomowych  z Ukrainy.

Pełna treść obwieszczenia czytaj >TUTAJ<

Wykaz danych o dok. zawierających informację o środowisku.

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach bud. farmy fotowoltaicznej na dz. 281, 282, 283 Młodochów.

Pełna treść wukazu czytaj >TUTAJ<

Wykaz danych o dok. zawierających informacje o środowisku.

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach bud. farmy fotowoltaicznej na dz. 833/2, 833/3 Kliszów.

Pełna treść wykazu czytaj >TUTAJ<

Wykaz danych o dok.zawierających dane o środowisku.

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach bud. farmy fotowoltaicznej na dz. 147,148 Kliszów.

Pełna treść wykazu czytaj >TUTAJ<

Wykaz danych o dok. zawierających informację o środowisku.

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach bud. farmy fotowoltaicznej na dz.843/2 , 845 Kliszów.

Pełna treść wykazu czytaj >TUTAJ<

Uchwała o przyjęciu PGN Gmina Gawłuszowice.

Uchwałai czytaj >TUTAJ <

Program Gospodarki Niskoemisyjnej czytaj >TUTAJ<

Konsultacje społeczne Programu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Gawłuszowice"

W załączniku Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Gawłuszowice- uwagii i wnioski  prosimy kierowac do Urzedu Gminy pok.nr14 lub na adres sekretariat@gawluszowice.pl do dnia 26.02.2017r.

PGN wraz z oceną oddziaływania na środowisko czytaj >TUTAJ<

Wykaz danych o środowisku i jego ochronie.

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na budowe farmy fotowoltaicznej na dz.472 w Krzemienicy.

Pełna treść wykazu czytaj > TUTAJ <

Sprawozdania za 2016r. - przypomnienie Marszałka WP.

Marszałek Województwa Podkarpackiego przypomina o obowiązku składania sprawozadń za rok 2016.

Przypomnienie czytaj >TUTAJ<

Decyzja o stwierdzeniu braku obowiązku przeprowadzenia oddziaływania na środowisko.

decyzja stwiedzająca brak przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla "Rozbudowa i przebudowa budynku magazynowego wraz ze zmianą jego sposobu użytkowania ........ w miejscowości Brzyście".

Pełna treść informacji czytaj TUTAJ

Rejestr działalności regulowanej.

Rejestr działalności regulowanej stan na 2016.10.20 czytaj TUTAJ.

Postanowienie o braku obowiązku oceny oddziaływania na środowisko.

Postanowienie Wójta Gminy Gawłuszowice o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia "Rozbudowa i przebudowa budynku magazynowego..." wnioskodawca ANDREX-DĄBROWSKI s.j. Brzyście 35. Pełna treść ogłoszenia czytaj TUTAJ.

Plan polowań koła PONOWA 2016/17.

Plan polowań zbiorowych KŁ PONOWA w sezonoe 2016/2017.

Plan czytaj TUTAJ

Komunikat o szczepieniu lisów.

komunikat PWLW w Rzeszowie o szczepieniu lisów.

Komunikat czytaj TUTAJ.

Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej ANDREX.

dodano; 8.08.2016r.

Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia "Rozbudowa i przebudowa budynku magazynowego ..." wnioskodawca ANDREX-DĄBROWSKI s.j. Brzyście 35.

Pełan treść ogłoszenia czytaj TUTAJ.

Ogłoszenie Ministra Środowiska

Ogłoszenie MŚ o pracach obserwacyjno pomiarowych w ramach zadania "Monitoring gatunków i siedlisk ze szczególnym uwzglednieniem specjalnych obszarów NATURA 2000...."

Pełna treść ogłoszenia czytaj TUTAJ

Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie z dnia 26.07.2016r.

RDOŚ w Rzeszowie podaje do publicznej wiadomości obwieszczenie w związku z przekazaniem przez Republikę Słowacką końcowego stanowiska dla przedsięwzięcia "nowe żródło energii jądrowej w lokalizacji Jaslovske Bohunice"

Pełna treść obwiesczenia czytaj TUTAJ

Informacja o żródłach pozyskania środków na usuwanie azbestu.

dodano dn.2016.07.06.

Wójt Gminy Gawłuszowice informuje ,że zadanie z zakresu Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne - usuwanie wyrobów zawierających azbest  odbywa się z udziałem środków z NFOŚiGW oraz ze środków WFOŚiGW w Rzeszowie.

Pełna treść informacji czytaj TUTAJ

Wykaz podmiotów odbierających odpady komunalne.

Wykaz czytaj TUTAJ

Informacja o zbierających sprzęt elektroniczny i elektryczny na rok 2016.

Informacja o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny z terenu Gminy Gawłuszowice czytaj TUTAJ.

Informacja o zbiórce baterii w roku 2016.

Informacja o selektywnej zbiórce zużytych baterii i akumlatorów małogabarytowych na terenie Gminy w 2016r. czytaj TUTAJ

Informacja dla mieszkańców o zbiórce leków 2016r.

Informacja dla mieszkańców Gminy Gawłuszowice o zbiórce przeterminowanych lekarstw w roku 2016 czytaj TUTAJ

Analiza gospodarki odpadami na terenie Gminy Gawłuszowice za 2015r.

Zgodnie z art.9tb.1.ustawy z dnia 13.09.1996 o utrzymaniu czystości i porządku przedstawiam coroczną analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi.

Pełna treść analizy cztaj TUTAJ

Informacja o miejscu zagospodarowania odpadów za 2015r.

Informacja czytaj TUTAJ

Zmiana w Rejestrze działalności regulowanej.

Ogłoszenie o zmiane wpisu w rejestrze działalności regulowanej Gmina Gawłuszowice dotyczące.

Zmainę czytaj TUTAJ

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania.

Zgodnie z rozporzadzeniem MŚ informacja o przekazanych do składowania .

Pełna treść informacji czytaj TUTAJ

Apel do mieszkańców Gminy .

Apel do mieszkańców gminy o nie spalanie śmieci w piecach.

Apel czytaj > TUTAJ <

 

Ogłoszenie RDOŚ z dnia 2015-10-13

W załączeniu obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie w sprawie postępowania dotyczącego oddziaływania na środowisko planowanej przez Republikę Słowacką przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka gazociągu pomiędzy Polska a Słowacją . Obwieszczenie czytaj TUTAJ

Ogłoszenie RDOŚ z dnia 23.09.2015r.

Ogłoszenie GDOŚ o wydaniu postanowienia o przeprowadzeniu postępowania w sprawie oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni jądrowej w Polsce.

Pełna treść zawiadomienia czytaj TUTAJ

Informacja o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Informacja o zbierających sprzęt elektryczny i elektroniczny z gospodarstw domowych z Gminy Gawłuszowice na rok 2015 czytaj TUTAJ

Informacja o zbiórce zużytych baterii w 2015r.

Informacja o selektywnej zbiurce zużytych baterii i akumlatorów małogabarytowych na terenie Gminy Gawłuszowice w roku 2015 czytaj TUTAJ

Informacja o zbiórce leków przeterminowanych w roku 2015.

Informacja dla mieszkańców Gminy o zbiórce przeterminowanych leków w 2015 r. czytaj TUTAJ

Ogłoszenie RDOŚ z dn.2015.09.17

RDOŚ w Rzeszowie podaje do publicznej wiadomości o możliwości zapoznania się z dokumentacją oceny oddziaływania na środowisko przedięwzięcia pod nazwą "Nowe żródła energii jądrowej w lokalizacji Jaslovske Bohounice" Słowacja . Pełna treść ogłoszenia czytaj TUTAJ

Informacja o poziomie ograniczenia masy odpadów kierowanych do składowania za 2014r.

Zgodnie z rozporządzeniem MŚ przekazuję informację o poziomie ograniczania masy odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania za rok 2014r.

Informację czytaj TUTAJ

Informacja o miejscu zagospodarowania odpadów za 2014r.

Inforacja czytaj TUTAJ

Brak wpisów

^ Powrót na górę